กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก

ITA ปีการศึกษา 2564

 

More...
ITA ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

More...
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
-->
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ITA O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ITA O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA O8 Q&A ถาม-ตอบ
   ITA O9 Social Network
   ITA O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   ITA O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ITA O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ITA O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ITA O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ITA O17 E–Service
   ITA O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ITA O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ITA O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   ITA O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ITA O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ITA O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   ITA O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   ITA O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   ITA O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   ITA O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
   ITA O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
   ITA O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ITA O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   9.1 ข้อมมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10 - O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)
    10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกรไทย
   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
เอกสาร คู่มือ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

 
Social Network

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      110 คน

สถิติเดือนนี้:   366 คน

สถิติปีนี้:        6502 คน

สถิติทั้งหมด: 12447 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)


ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โครงการประก...
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา20:02:04
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม OPEN CLASS ปีการศึกษา 2564


วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Open Class ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม ของโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ในรายว...
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา20:00:34
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA บนฐานนวัตกรรม ระยะที่ 2


วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายเจนณรงค์ วิธีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA บนฐานนวัตกรรม ระยะที่ 2 นำโดย ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวย...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา08:58:51
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 : Site Visit (Online)


วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายเจนณรงค์ วิธีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 : Site Visit (Online) นำโดย นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อนและนางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริม...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา16:32:34
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประชุมออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน PA บนฐานนวัตกรรม ครั้งที่ 2


วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายเจนณรงค์ วิธีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA บนฐานนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารของผู้บ...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา16:31:32
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA บนฐานนวัตกรรม


วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นายเจนณรงค์ วิธีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PAบนฐานนวัตกรรม ร่วมกับ ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตา...
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา16:30:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2564" โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบการเตรีย...
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา21:06:31
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดธาตุกุดกว้าง


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายเจนณรงค์  วิธีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะคุณครู และนักเรียน ร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ทอดถวาย ณ วัดธาตุกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแ...
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา22:12:04
โดย:ผู้ดูแลระบบ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Google Form โปรแกรม Liveworksheets และ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานร่วมกัน (Performance Agreement : PA)


วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นำโดย นายเจนณรงค์  วิธีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Google Form การใช้งานโปรแกรม Liveworksheets เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสาม...
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา22:11:07
โดย:ผู้ดูแลระบบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ร่วมกับ มูลนิธิสายหยุดนิยมวิภาตมอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 26,000 บาท


วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นำโดย อาจารย์สมสกุล นีละสมิต และอาจารย์ขวัญสุดา บุญทด อาจารย์จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวน เงิน 26,000 บาท (จากในนามศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ร่วมบริจาคโดยตรงในการช่วยเหลือภัย พิ...
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา22:10:03
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

9.2 การบริหารงาน

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:56:38

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:25:13

9.5 การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดย:ผู้ดูแลระบบ

9.5 การจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:23:27

9.7 งานอาคารสถานที่

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:06:29

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

โดย:ผู้ดูแลระบบ

O1 โครงสร้างการบริหาร O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4&nb...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:57:00

10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้งกันการทุจริต

โดย:ผู้ดูแลระบบ

10.2 มาตรการการป้องกัน ...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:03:08

9.4 การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดย:ผู้ดูแลระบบ

9.4 การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล   ...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:34:58

ITA 2022

โดย:ผู้ดูแลระบบ

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9) 9.2 การบริหารงาน (O10-O17) 9.3 การบริหารเงินแล...
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา11:07:36

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
...
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายเจนณรงค์ วิธีดี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายเจนณรงค์ วิธีดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา10:27:54
ขอแนะนำ:นางประทุม จำปานุ้ย โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางประทุม จำปานุ้ย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:21:55
ขอแนะนำ:นางนัตติยา คำศิริ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางนัตติยา คำศิริ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:22:06
ขอแนะนำ:นายชัยกร จำปานุ้ย โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายชัยกร จำปานุ้ย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:22:14
ขอแนะนำ:นางขจร กองทุน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางขจร กองทุน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:23:13
ขอแนะนำ:นางสมใจ โชติธิติพร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสมใจ โชติธิติพร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:23:22
ขอแนะนำ:นางสุขพีรญา บุรินทร์อุทัยกุล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุขพีรญา บุรินทร์อุทัยกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:24:19
ขอแนะนำ:นางกิตตินภา พละวัตร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกิตตินภา พละวัตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:26:36
ขอแนะนำ:นางสาวเพ็ญแข บัวภา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเพ็ญแข บัวภา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:27:09
ขอแนะนำ:นางสิรภัค สีแสง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสิรภัค สีแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:27:42
ขอแนะนำ:นางศิริพร เทพวงษ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางศิริพร เทพวงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:29:47
ขอแนะนำ:นางสาวกฤตยา ยมนา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวกฤตยา ยมนา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:31:30
ขอแนะนำ:นายไพรัตน์ ที่รักษา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายไพรัตน์ ที่รักษา

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:32:13
ขอแนะนำ:นายยุทธการ พรมล้วน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายยุทธการ พรมล้วน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา21:32:58
ขอแนะนำ:นายสาธิต ครุฑวงษ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสาธิต ครุฑวงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา10:25:11
ขอแนะนำ:นางสาวสิริกร  ชาลีกัน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสิริกร  ชาลีกัน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา10:25:59
ขอแนะนำ:นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา10:27:00
ขอแนะนำ:นางสาวณัฐิยา โพธิสาราช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณัฐิยา โพธิสาราช

ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา10:27:41
ขอแนะนำ:นายวีระชัย วรราช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายวีระชัย วรราช

ตำแหน่ง ครู


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา10:39:45
ขอแนะนำ:นางสาวปริตรา นาสุริยะวงศ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวปริตรา นาสุริยะวงศ์

ตำแหน่ง ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา13:52:36
ขอแนะนำ:นางสาวเขมิกา วงศ์ละคร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเขมิกา  วงศ์ละคร

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา13:56:18
ขอแนะนำ:นายกฤชน ทำทอง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายกฤชน ทำทอง

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา22:24:33
ขอแนะนำ:นางสาวพัชรี อีคะละ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพัชรี อีคะละ

ตำแหน่ง  ครูธุรการ


เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา14:59:56
ขอแนะนำ:นายภูริมาศ  สุดานิช โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายภูริมาศ  สุดานิช

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา22:25:16

อ่านข่าวทั้งหมด...